Το Ινστιτούτο

Λίγα λόγια για το Ινστιτούτο Accounting Lab

Το Ινστιτούτο Accounting Lab, είναι εγκεκριμένο Ιδιωτικό Φροντιστήριο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και πληρεί όλες τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Η αποστολή μας

Πιστεύουμε στην διαφοροποιημένη διδασκαλία, για ολοκληρωμένη κάλυψη των μαθησιακών αναγκών.

Διδάσκουμε στους μαθητές μας πώς να αναπτύξουν κριτική σκέψη, αποφεύγοντας την αποστήθιση.

Είμαστε σε διαρκή επαφή με τους γονείς και τους ενημερώνουμε μηνιαίως με e-mail ή τηλεφωνικώς για την πρόοδο των παιδιών τους.

Τα τμήματα λειτουργούν αποκλειστικά με μαθητές, χωρίς να βάζουμε ενήλικες στα ίδια τμήματα.

Το μάθημα γίνεται με τη βοήθεια διαδραστικού πίνακα και μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά στους μαθητές για τη μελέτη τους στο σπίτι.

Οι μαθητές μας μαθαίνουν ευχάριστα και νιώθουν άνετα να λύσουν τις απορίες τους στο μάθημα, αλλά και μετά το μάθημα μέσω Group στο Facebook και WhatsApp

GCSE Accounting

Νικόλας Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος

  • Πτυχίο BA(Hons) Accounting and Finance, The Manchester Metropolitan University
  • Μέλος του Συνδέσμου CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (ACMA)
  • Μέλος του Συνδέσμου CHARTERED GLOBAL MANAGEMENT ACCOUNTANTS (CGMA)
  • 2002 – 2005 Εμπειρία στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μεγάλους Οργανισμούς, όπως: o City Bank και η British Gas
  • 2005-2008 Καθηγητής Λογιστικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας
  • 2008-2013 Καθηγητής Λογιστικής στο The Grammar School Λευκωσίας
  • 2013 – 2017 Λέκτορας στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου στα μαθήματα Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Διαχείρισης Προϋπολογισμού
  • 2017 Καθηγητής Λογιστικής στο The Junior and Senior School Nicosia
  • 2017 Αξιολογήθηκε με Άριστα (Outstanding Lesson) από εγκεκριμένο μέλος του Οργανισμού ISI (Independent School Inspectorate)

Institute Gallery